RUMICON TEKNIKKONSULT

FINANSIELLA MODELLER

Behöver ditt företag eller din organisation beslutsunderlag inför kommande investeringar eller förändringar? Genom teknoekonomiska utredningar och finansiella modeller tar vi tillsammans med kunden fram den bästa lösningen.

CIRKULÄR AVFALLSHANTERING

Rumicon kan erbjuda expertkonsultstöd när det gäller att utnyttja avlopssslam och rötrest som resurs. Vare sig det gäller att tillvarata energivärdet eller om det är näringsämnen som ska nyttigöras.


Exempel på tjänster

  • Marknadsundersökning av möjliga avsättningsalternativ.
  • Utreda och föreslå bästa behandlingsteknik.
  • Ta fram handlingsplan och långsiktiga och kortsiktiga mål.
  • Tekniskt underlag för sälj, marknadsföring och affärsutveckling.
  • Ta fram styrande dokument och strategier.


SYSTEMATISKT ENERGIARBETE

Energikartläggningar känner de flesta till och din organisation kanske redan genomfört en eller flera. Men hur får man energiarbetet att ge mesta möjliga för varje satsad krona?

Rumicon erbjuder bland annat framtagning av förenklade energiledningssystem som kan integreras med ditt övriga ISO-arbete eller befintlig verksmahets- och ekonomiuppföljning.


UTBILDNING INOM KLIMATSMART LEDARSKAP

Verkar du inom en bransch eller i en kommun som antagit ambitiösa klimatmål och miljömål?


Ett sätt att öka era möjligheter att nå uppsatta mål i tid och samtidigt stärka erat gröna varumärke är att ha välutbildade chefer som får hela organisationen med sig. Välutbildade chefer fattar modigare, bättre och hållbarare beslut.


I denna grundutbildning lär du som chef dig b.l.a. att analysera verksamheten utifrån de nio planetära gränserna, grundläggande verktyg för lyckad attidyd och organisationskultur, identifiera möjligheter med omställning och inte minst se riskerna med att inte vara klimatsmart.